Visum till Thailand

Här kan du beställa visum till Thailand. Om du ska stanna i Thailand i mer än 60 dagar måste du ha ett visum. Vårt pris inkluderar både myndighetsavgift och vår serviceavgift. Läs mer om varje visumtyp längre ner på sidan.

Välj visumtyp

Välj visumtyp
Turistvisum enkel inresa (60 dagar)
950 kr
Turistvisum flera inresor (6 månader)
2.950 kr
Pensionärsvisum enkel inresa ("O" 90 dagar)
1.950 kr
Non-immigrant ("O-A" 1 år)
2.950 kr
Familjevisum enkel inresa (90 dagar)
1.950 kr
-
+

Välj antal visum

Hur du ansöker om visum till Thailand

Steg 1

Välj din visumtyp som passar dig och betala för ditt valda visum. Läs mer här under vilken visum du ska beställa. 

Steg 2

Nedan kan du läsa mer om vilka dokument/underlag som du behöver fylla i.

Steg 3

Svara på bekräftelsemailet du har mottagit och bifoga alla nödvändiga dokument/underlag som du har fyllt i.

Visumtyper till Thailand

Med ett turistvisum enkel inresa till Thailand kan du vistas i landet i upp till 60 dagar. Dessutom finns möjligheten att förlänga ditt visum på plats i Thailand med ytterligare 30 dagar, vilket ger dig totalt 90 dagar per inresa. För att förlänga ditt visum måste du personligen besöka Immigration Bureau när du är i Thailand.

Från att du har fått ett beviljat turistvisum för en inresa så måste du inom 3 månader resa till Thailand, då giltighetstiden för detta visum är 3 månader. I det ögonblicket du landar i Thailand börjar dagarna för visumet att räknas.

Hanteringstiden är mellan 1 & 2 veckor.

För att ansöka behöver vi följande dokument och information från dig:

 • En fullständigt ifylld ansökningsblankett. Du kan ladda ner blanketten genom att klicka här.
 • En kopia av ditt pass. Den kopierade sidan ska vara identitetssidan av passet och passet måste ha minst 6 månaders giltighetstid vid dagen för inresa.
 • Ett visumfoto. Vi rekommenderar att du använder vår digitala fototjänst när du beställer ditt visum.
 • En kopia av din flygbiljett eller bokningsbekräftelse, som tydligt visar in- och utresedatum.
 • Bekräftelse på hotellbokning. Som ett alternativ kan du använda ett hyreskontrakt eller ett bevis på boende på egen hand.
 • Personbevis med folbokföringsadress (kan laddas ner från Skatteverket.se).

Med ett turistvisum flera inresor till Thailand kan du vistas i landet i upp till 60 dagar vid varje inresa. Dessutom finns möjligheten att förlänga ditt visum på plats i Thailand med ytterligare 30 dagar, vilket ger dig totalt 90 dagar per inresa. Ett turistvisum med flera inresor är giltigt i 6 månader, vilket innebär att du måste gör en inresa senast 6 månader efter beviljat visum.

Från att du har fått ett beviljat turistvisum för en inresa så måste du inom 3 månader resa till Thailand, då giltighetstiden för detta visum är 3 månader. I det ögonblicket du landar i Thailand börjar dagarna för visumet att räknas.

Hanteringstiden är mellan 1 & 2 veckor.

För att ansöka om visum till Thailand behöver vi följande dokument och information från dig:

 • En fullständigt ifylld ansökningsblankett. Du kan ladda ner blanketten genom att klicka här.
 • En kopia av ditt pass. Den kopierade sidan ska vara identitetssidan av passet och passet måste ha minst 6 månaders giltighetstid vid dagen för inresa.

 • Ett visumfoto. Vi rekommenderar att du använder vår digitala fototjänst när du beställer ditt visum.
 • En kopia av din flygbiljett eller bokningsbekräftelse, som tydligt visar in- och utresedatum.
 • Bekräftelse på hotellbokning. Som ett alternativ kan du använda ett hyreskontrakt eller ett bevis på boende på egen hand.
 • Bevis på tillräcklig finansiering. Ett bankintyg eller kontoutdrag fungerar bra, och man ska kunna uppvisa att man har minst 19.000 kr under de 6 senaste månaderna.
 • En skannad kopia av ditt senaste visum eller stämpel i passet. Mer information finns i denna blankett om du inte har tidigare resehistorik till Thailand.
 • Personbevis med folbokföringsadress (kan laddas ner från Skatteverket.se).

Om du är en pensionär som planerar att resa till Thailand, har du möjlighet att ansöka om ett Non-Immigrant Visa ”O” pensionärsvisum. Detta alternativ finns endast för enkel inresa.

Enkel inresa: Med detta alternativ kan du göra en inresa och stanna i Thailand i upp till 90 dagar. Om du vill stanna längre än så har du möjlighet att förlänga ditt visum hos Immigration i Thailand, innan de 90 dagarna har löpt ut. För alla frågor angående visumförlängningar bör du vända dig direkt till Thailand Immigration.

Hanteringstiden är mellan 1 & 2 veckor.

För att ansöka om ett Non-Immigrant Visa "O" pensionärsvisum behöver du:

 • En fullständigt ifylld ansökningsblankett. Du kan ladda ner blanketten genom att klicka här.
 • Ett personbevis (kan beställas från Skatteverket)
 • En skannad kopia av identitetssidan i ditt pass. Passet måste vara giltigt i minst 6 månader efter det planerade inresedatumet.
 • Ett visumfoto. Vi rekommenderar att du använder vår digitala fototjänst när du beställer ditt visum.
 • En skannad kopia av det senaste visumet eller stämpeln i passet under det senaste året. Om du inte har gjort några resor under det senaste året ska du fylla i denna blankett.
 • Bevis på finansiering. Bifoga ett intyg för inkomst från pension på minst 18 500 kronor per månad (efter skatt). Om din pension inte uppfyller detta krav kan du istället komplettera med ett bankintyg som visar att du har minst 235 000 kronor på ditt konto.

Detta visum är till för dig som är över 50 år och vill stanna i Thailand upp till 1 år. När du blir beviljat ett Non-immigrant Visa ”O-A” så måste du resa till Thailand inom 1 år, och du kan stanna där i max 1 år. När du är på plats i Thailand kan du förlänga ditt Non-immigrant Visa ”O-A” visum med ett år i taget. Ett Non-immigrant Visa ”O-A” visumet ger dig friheten att resa in och ut Thailand när du vill (dvs flera inresor) under dess giltighetstid.

Hanteringstiden är mellan 1 & 2 veckor.

För att ansöka om Non-Immigrant Visa "O-A" behöver du följande dokument:

 • En fullständigt ifylld ansökningsblankett. Du kan ladda ner blanketten genom att klicka här.
 • En skannad kopia av identitetssidan i ditt pass. Passet måste vara giltigt i minst 6 månader efter det planerade inresedatumet.
 • Ett visumfoto. Vi rekommenderar att du använder vår digitala fototjänst när du beställer ditt visum.
 • En skannad kopia av det senaste visumet eller stämpeln i passet under det senaste året. Om du inte har gjort några resor under det senaste året ska du fylla i denna blankett.
 • Bevis på finansiering. Bifoga ett intyg för inkomst från pension på minst 18 500 kronor per månad (efter skatt). Om din pension inte uppfyller detta krav kan du istället komplettera med ett bankintyg som visar att du har minst 236 000 kronor på ditt konto. Alla intyg ska ha stämpel och signatur.
 • Ett personbevis på engelska (kan beställas från Skatteverket)
 • Ett utdrag från belastningsregistret på engelska. Beställs från Polisen.
 • Ett läkarintyg på engelska som har utfärdats av en svensk vårdmottagning. Denna blankett ska fyllas i.
 • En sjukvårdsförsäkring som täcker minst 100 000 USD. Försäkringen ska vara giltig från den dag du reser från Sverige och under hela din resa. Försäkringsbolaget du väljer måste fylla i denna blankett.

När du är på plats i Thailand så måste du anmäla dig var 90:e dag till den lokala polisen eller Immigration Bureau. Detta görs 7 dagar innan varje 90-dagarsperiod tar slut.

Om din make/maka, barn eller förälder är thailändsk medborgare och du planerar att besöka Thailand, har du möjlighet att ansöka om ett Familjevisum (Non-immigrant Visa ”Spouse”).

Enkel inresa: Med detta alternativ kan du göra en inresa och stanna i Thailand i upp till 90 dagar. Om du vill stanna längre än så har du möjlighet att förlänga ditt visum hos Immigration i Thailand innan de 90 dagarna har löpt ut. För alla frågor gällande visumförlängningar bör du vända dig direkt till Immigration i Thailand.

För att ansöka om Familjevisum behöver du följande dokument:

 • En fullständigt ifylld ansökningsblankett. Du kan ladda ner blanketten genom att klicka här.
 • Ett familjebevis (kan beställas från Skatteverket).
 • En skannad kopia av identitetssidan i ditt pass. Passet måste vara giltigt i minst 6 månader efter det planerade inresedatumet.
 • Ett visumfoto. Vi rekommenderar att du använder vår digitala fototjänst när du beställer ditt visum.
 • En skriftlig inbjudan i form av ett brev eller ett email från din make/maka eller släkting.
 • Ett bevis på finansiering, som tex löneutdrag, bankkontoutdrag, pensionsspecikation mm. Det finns inga officiella krav på hur mycket pengar man ska ha på sitt bankkonto.
 • En skannad kopia av det senaste visumet eller stämpeln i passet under det senaste året. Om du inte har gjort några resor under det senaste året ska du fylla i denna blankett.

Andra dokument som behövs för att styrka er relation:

Om du är gift med thailändsk medborgare behövs följande dokument:

 • Vigselbevis (en kopia)
 • En kopia på ID-kort för din thailändska make/maka
 • En kopia på husregistrering i Thailand för make/maka

Om du är barn till en thailändsk medborgare behövs följande:

 • Ett födelsebevis
 • En kopia på ID-kortet för din thailändska förälder
 • En kopia på husregistrering i Thailand för dina föräldrar

Om du är förälder till en thailändsk medborgare:

 • Ett födelsebevis för ditt barn
 • En kopia på ID-kortet för ditt thailändska barn
 • Uppgifter angående boende i Thailand
 • En kopia på din flygbokning

Om din make/maka, barn eller förälder är thailändsk medborgare och du planerar att besöka Thailand, har du möjlighet att ansöka om ett Familjevisum (Non-immigrant Visa ”Spouse”). Det finns två alternativ för visum: Enkel inresa och Flera inresor.

Flera inresor: Detta alternativ ger dig möjlighet att göra flera inresor till Thailand under ett år. Vid varje inresa kan du stanna i landet i upp till 90 dagar.

För att ansöka om Familjevisum behöver du följande dokument:

 • En fullständigt ifylld ansökningsblankett. Du kan ladda ner blanketten genom att klicka här.
 • Ett familjebevis (kan beställas från Skatteverket).
 • En skannad kopia av identitetssidan i ditt pass. Passet måste vara giltigt i minst 6 månader efter det planerade inresedatumet.
 • Ett visumfoto. Vi rekommenderar att du använder vår digitala fototjänst när du beställer ditt visum.
 • En skriftlig inbjudan i form av ett brev eller ett email från din make/maka eller släkting.
 • Ett bevis på finansiering, som tex löneutdrag, bankkontoutdrag, pensionsspecikation mm. Det finns inga officiella krav på hur mycket pengar man ska ha på sitt bankkonto.
 • En skannad kopia av det senaste visumet eller stämpeln i passet under det senaste året. Om du inte har gjort några resor under det senaste året ska du fylla i denna blankett.

Andra dokument som behövs för att styrka er relation:

Om du är gift med thailändsk medborgare behövs följande dokument:

 • Vigselbevis (en kopia)
 • En kopia på ID-kort för din thailändska make/maka
 • En kopia på husregistrering i Thailand för make/maka

Om du är barn till en thailändsk medborgare behövs följande:

 • Ett födelsebevis
 • En kopia på ID-kortet för din thailändska förälder
 • En kopia på husregistrering i Thailand för dina föräldrar

Om du är förälder till en thailändsk medborgare:

 • Ett födelsebevis för ditt barn
 • En kopia på ID-kortet för ditt thailändska barn
 • Uppgifter angående boende i Thailand
 • En kopia på din flygbokning

Vad är ett E-visum?

Från och med 2000-talet införde många länder E-visum och elektroniska reseauktorisationer (ETAs) som ett alternativ till traditionella visum. ETAs är pre-arrival-registreringar som kan officiellt eller inofficiellt klassificeras som visum beroende på utfärdande jurisdiktion. De krävs för undantagna utländska resenärer. Om en ETA ansökan avslås kan resenären välja att ansöka om ett visum istället. E-visum är visum som resenärer enkelt kan ansöka hos oss på Mitt Visum och få online utan att besöka konsulat eller visumbyråer. Läs mer om vad ett E-visum är

Fler destinationer

🇮🇳 Visum till Indien

fr. 900 kr

🇻🇳 Visum till Vietnam

fr. 950 kr

🇨🇳 Visum till Kina

fr. 2.000 kr
Varukorg0
Det finns inga produkter i varukorgen!
0

Har du fastnat?

Kontakta oss om du inte vet vad du ska beställa eller har andra frågor

Vi svarar inom 24h, alla dagar