Köpvillkor

Vi värdesätter våra besökare och vill ge er en bra upplevelse på vår hemsida. Vi samlar därför in viss information om våra besökare vilket används för att leverera den tjänst du beställer samt för att analysera besöksdata.

Företaget

Företaget heter Nordic Heroes AB och har organisationsnummer 559445-8878 med säte i Stockholm. Nordic Heroes AB är ett visumombud som hjälper till med att söka visum till ett antal olika länder. Vi tar emot er ansökan, kontrollerar den och hjälper er att komplettera. Vi sköter all kommunikation med respektive ambassad eller konsulat och skickar visumet till dig när det är klart. Vi erbjuder visumservice till ett flertal olika länder. Vi har ingen officiell anknytning till något lands ambassad. Det går bra att söka visum på egen hand utan att använda våra tjänster. 

Priser och betalning

Priserna är angivna inklusive moms. I de fall en fraktkostnad eller andra kostnader tillkommer framgår det tydligt i varukorgen samt innan köpet bekräftas. Priser som presenteras är totalpriset som inkluderar myndighetsavgift från ambassaderna samt vår serviceavgift. Vi reserverar oss mot eventuella prishöjningar av visumavgiften från ambassaderna. Om prishöjning sker efter erlagd betalning till oss av kunden, har vi rätt att begära ersättning för mellanskillnaden i efterhand.

Vi reserverar oss även mot eventuella tryck- och skrivfel samt felaktig information angående regler för visum.

Betalningarna hanteras av Nets Easy, nets.eu. Anslutningen till Nets Easy sker över en krypterad förbindelse.

Åldersgräns

Den som beställer av Mitt Visum måste vara minst 18 år gammal vid beställningstillfället.

Kontrollera ditt visum

När du tagit emot ditt färdiga visum måste du själv kontrollera att alla uppgifter i visumet är rätt.

Leveranstid och ansvar

Vi strävar alltid efter snabbast möjliga leveranstid. Om din ansökan är ofullständig eller felaktig kommer det ta längre tid. Ambassadernas handläggningstider gäller från det att vi har fått kompletta ansökningshandlingar från dig.

Ambassaderna har ibland stängt och då förlängs handläggningstiderna. Det är alltid ambassaden som avgör när visumet kan bli klart.

De leveranstider som vi anger för varje typ av visum på webbsidan är ett normalvärde som gäller för majoriteten av alla ansökningar. För enskilda fall kan handläggningstiden vara betydligt längre.

Att ansöka om visum är ingen garanti för att man ska bli beviljad visum. Vi ansvarar inte för ambassadens beslut.

Vi ansvarar inte för förlust i samband med transport. 

Ångra - köp och distansavtalslagen

Du kan ångra ett köp och få full återbetalning om vi ej hunnit ta emot din ansökan. Meddela oss så fort som möjligt att du vill avbryta köpet. Om vi har mottagit dina handlingar och hunnit påbörja bearbetningen av ansökningen så kan i regel ingen återbetalning ske.

Ångerrätten i distansavtalslagen gäller inte för visumansökningar då det är en specialbeställd tjänst, som påbörjas så fort vi mottagit er ansökan.

Läs mer om Distansavtalslagen hos Konsumentverket/Hallå konsument: Klicka här

Insamling av personuppgifter

Vi följer dataskyddsförordningen (GDPR) som handlar om skydd av personuppgifter och reglerar hur personuppgifter får samlas in och hanteras av oss.

Personuppgifter samlas in, lagras och används av oss i syfte att kunna hantera din visumansökan och övriga beställda tjänster.

Uppgifterna kommer även överföras till respektive ambassad samt till deras servicekontor i förekommande fall, i de fall så krävs.

Ytterligare information utöver ansökningsformulär samt bilagor kan komma att hämtas in från er via telefon, e-post eller dokument som lämnas till oss.

Att uppge kompletta och sanningsenliga uppgifter är en förutsättning för att visumansökan ska kunna handläggas och för att ett rättvist beslut ska kunna tas.

Uppgifterna i visumansökan samt bilagar kommer lagras av oss tillsvidare. Ambassaderna kommer arkivera alla uppgifter i sina egna register. Övriga personuppgifter som namn, adress, personnummer, telefonnummer, e-postadress, e-postmeddelanden, kundhistorik etc kommer sparas tills vidare i vårt kundregister.

Genom att skicka in en ansökan till oss samtycker du till att vi hanterar dina personuppgifter enligt ovan.

Radera personuppgifter

Du har som registrerad rätt att få ta del av uppgifterna vi lagrat om dig. Du har rätt att begära rättelse om några uppgifter är fel, och du har dessutom rätt att begära att få uppgifterna helt raderade i de fall det är möjligt enligt lagen.

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig är Nordic Heroes AB. E-postadress info@mittvisum.se. Telefon nummer 0724331433. Postadress 12078 Stockholm, Virkesvägen 5D. 

Varukorg0
Det finns inga produkter i varukorgen!
0

Har du fastnat?

Kontakta oss om du inte vet vad du ska beställa eller har andra frågor

Vi svarar inom 24h, alla dagar